Disclaimer

Deze site is bedoeld als inspiratiebron, niet als medische of voedingsdeskundige handleiding. De tips en recepten op de site zijn niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Ondanks dat alle informatie op de site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, stelt de eigenaar zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op de site.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door middel van druk, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Delen:

Bekijk ook:

Challenge 10xMOVE

Zet die pomp voor je lymfeklieren aan! 😊 Je lymfevatenstelsel loopt naast je bloedvatenstelsel en hoe je bloed je voedingsstoffen vervoerd, zo vervoert het lymfevocht

Lezen »

Dankbaarheid

Het leven is wonderlijk en ik voel dat elke dag. Als je het leven neemt als vanzelfsprekend, als normaal, dan zal dat je geluksniveau stabiliseren

Lezen »