Disclaimer

Deze site is bedoeld als inspiratiebron, niet als medische of voedingsdeskundige handleiding. De tips en recepten op de site zijn niet bruikbaar als vervanging van welke medische behandeling dan ook. Ondanks dat alle informatie op de site met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, stelt de eigenaar zich niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden op de site.

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, door middel van druk, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaand schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Delen:

Bekijk ook:

Inspiratiebronnen

Hieronder nog enkele (inspiratie)bronnen welke ook in het boek vermeld staan. Suiker en kanker: tumor groeit door suiker en maakt kanker agressiever. https://leefbewust.nu/suiker-en-kanker/ Aspartaam, e-621

Lezen »

Affirmaties

Een affirmatie is een krachtige zin die je tegen jezelf kan zeggen, of nog beter, kan opschrijven. Door hem op te schrijven, maak je hem

Lezen »